ZMLUVNÁ ČISTIACA POHOTOVOSŤ

Výjazd na základe zmluvy o „Zdravom hotely“ do 4 hodín!

POHOTOVOSTNÉ ZMLUVNÉ ČISTENIE

Rôzne druhy znečistenia si vyžadujú rôzne rýchly zásah.  Pre hotely so zmluvným programom „Zdravý hotel“ garantujeme 4 hodinovú reakčnú dobu – zmluvnú čistiacu pohotovosť.

Organické znečistenia:

  • sú nielen najviac agresívne a teda reakčná doba musí byť rýchla, ale zároveň i s typickým zápachom, ktoré spôsobujú baktérie

Vyžadujú si rýchly zásah, špeciálne prípravky na organické znečistenia. V prípade, že sa takéto znečistenia nevyčistia profesionálne môžu spôsobiť trvalé zmeny na čalúnení, nielen estetické ale aj zápach, ktorého je problém sa zbaviť.

Organické znečistenia zväčša predstavuje i hrozbu v podobe odstavenia ubytovania v danej izbe, nakoľko ho sprevádza i zápach. 

   

 Neorganické znečistenia:

  • sú najčastejšie rôzne vyliate tekutiny na koberec – trebárs káva, čaj, krém, víno, popísané čalúnenie, iné formy znečistenia

Vyžadujú si rýchly zásah, lebo môžu trvale zafarbiť, znehodnotiť. Vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že ich čistenie ale nebýva také komplikované ako v prípade organických znečistení.

Na rozdiel od organického znečistenia, v prípade znečistenia menšieho rozsahu nemusí byť narušená možnosť ubytovania v danej izbe.

Kontaminácia zápachom

  • cigaretový zápach, iné druhy zápachov

Dezinfekcia ozónom silným a účinným generátorom ako prvá pomoc pri zničení zápachov rôzneho pôvodu. Riešenie je účinné, neškodné, použiteľné i za priamej prevádzky hotela, bez rušivého hluku. Ako bonus je izba zbavená i baktérií a vírusov.