Plánované čistenia

Vypracovali sme plán čistení, ktorý optimalizuje práve čistenie podľa zdravotného hľadiska, nielen z hľadiska estetického.

JARNÉ ČISTENIE MATRACOV

  • čistenie matracov je optimálne najviac v mesiacoch marec až máj podľa možností a obsadenosti hotela

Dôvod:

Práve zimné mesiace sú najlepšie pre množenie roztočov. Počas zimného obdobia je vzduch v hotelových izbách teplejší z vykurovania, suchší a posteľ je naopak často vlhká z dôvodu zvýšeného potenia. Okolo 16-17 hodiny je už tma. Tma, vlhko, teplo sú ideálne prostredie pre roztoče a pre potenciálny vznik „roztočovej“ prachovej alergie.

Vedeli ste: Ak sa matrace nevyčistia 2 roky, až 1/10 váhy matrace tvoria roztoče a ich výlučky?

Výsledok čistenia:

Matrace sú zbavené roztočov, ich výlučkov, prachu, alergénov, znečistenia a sú pripravené na celú sezónu. Voňavé, čisté, nealergénne.

Čistenie matracov je jedna z najdôležitejších súčastí zdravotného čistenia.

CELOROČNÉ ČISTENIE KOBERCOV

  • čas na čistenie kobercov je optimálny takmer počas celého roka, avšak najvhodnejší je počas dní, kedy majú čas koberce prirodzene uschnúť

Dôvod:

Čas na čistenie kobercov je vhodný počas celého roka, avšak v letných mesiacoch, len tým, že sa prirodzene môžu nechať otvorené okná a vetranie sa dá dosiahnuť skrátenie doby vyschnutia až o 1/3 s výslednou minimálnou vlhkosťou. Koberce na rozdiel od matracov neobsahujú také množstvo roztočov, ale môžu obsahovať rôzne iné zväčša mechanické znečistenia, prach, alergény, zem, piesok, ktoré vhodným spôsobom čistenia za pomoci silných strojov odstránime.

Výsledok:

Vyčistené, prevoňané koberce zbavené mechanického znečistenia a prachu. Obnovený vzhľad, predĺžená životnosť koberca.

DEZINFEKCIA OZÓNOM POČAS CHORÔB

  • optimálny čas na dezinfekciu ozónom je január alebo február, ale nevylučujú sa i iné mesiace v závislosti na tom, kedy je zvyšujúca sa krivka chorobnosti v dôsledku rôznych epidémii (chrípková a podobne)

Dôvod:

Dezinfekciou ozónom zbavíme izby, baktérií, vírusov a zápachov. Ozón splní teda úlohu prevencie voči ochoreniu a to najmä v období, kedy je to najviac potrebné.  Zároveň je i úspešnou zbraňou voči zápachom, či už organickým alebo neorganickým.

Výsledok:

Čisté a zdravé prostredie, bez baktérií, vírusov a  bez nepríjemných zápachov.