Hotel od nás po zapojení do programu obdrží:

Unikátnu nálepku „Zdravý hotel“ platnú na jeden kalendárny rok

Zlatá nálepka Zdravý hotel zákazníka osloví a slúži ako propagačný a marketingový materiál hotela. Zákazníkovi dáva okamžitú informáciu, že hotel je zapojený do projektu a dobrý dojem umocnia následne materiály na izbe, alebo na vchode hotela. Nálepka je zároveň i prestížnym odlíšením hotela z hľadiska služieb pre zdravie a čistotu.

Hotel je uvedený na stránke Zdravyhotel.sk

Hotel je uvedený na tejto internetovej stránke a pravidelne bude vhodným príspevkom odprezentovaný na našich sociálnych sieťach s celkovým počtom fanúšikov cca. 8000.

V prípade, že bude pripravovať nejaký akciový balíček, môže nám zaslať na uverejnenie v našej skupine. Osloví teda viac ľudí.

Plagát formátu A3

Plagátik formátu A3 je oboznamovacím plagátom s programom „Zdravý hotel“ a je určený na viditeľné vstupné miesto. Hotel ho môže použiť na vlastné marketingové účely a pre účely zvyšovania svojej prestíže u hostí.

Leták formátu A4

do izieb hostí ku ostatným materiálom, ktoré hotel bežne ponúka. Materiál je zmenšenou verziou plagátiku a slúži na propagačné a marketingové materiály „Zdravých hotelov“ a budovanie prestíže u hostí.